Hønefoss og omegn Bygdeservice SA
Tlf.: 970 46 385
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

No images found.

Våre referanser

 • Tronrud Bygg AS Montert lagerhall i stål på Hensmoen & Diverse løpende assistanse på forskjellige prosjekter
 • Norske Skog Follum Rutinemessig vedlikehold PM7
 • Veien Kulturminnepark AS Bistand ved bygging av Langhuset, snørydding
 • Elstangen AS Skogrydding av tomtefeltet på Elstangen. Oppflising av alt hogstavfallet
 • Forsvarsbygg Sanking av høstløv på Hvalsmoen
 • ISS Vaktmester Kompaniet Snørydding i Bærum
 • Bålerud Velforening Snørydding
 • Sivilforsvaret Snørydding
 • Ringerike Sykehus HF Rammeavtale gartnertjenester
 • Hadeland Glassverk Vedlikehold bygninger, div. snekkeroppdrag
 • Buskerud Fylke, Landbruksavd. Vedlikehold utmarksgjerde
 • Norderhov Sogneselskap Vedlikehold Benterudstua
 • Ungdomslaget Haab Nytt gulv + div. vedlikehold Solvang i Åsa
 • Åsatua Naturbarnehage Div. ombygging garderobe mm.
 • Svensrud Naturbarnehage Satt opp uthus i Leca
 • Vik Barnehage Satt opp takoverbygg for barnevogner
 • Løken Barnehage Kledd rom i uthus innvendig
 • Ringerike Kornsilo Rep. takrenner og rengjøring av tak
 • Prosjekt Glatvedt Brygge Trefelling
 • Viken Skog Hogst, kjøring og kulturarbeid
 • Hønefoss Kunstgressbane AS Avtale om vintervedlikehold på banen
 • Nordsiden Bilservice AS Maling av hus utvendig

Hønefoss og omegn Bygdeservice SA
Osloveien 10
3511 Hønefoss

Tlf: 970 46 385
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.